ქავთარაძე გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2009 გიორგი ქავთარაძე - "არიან-ქართლის" საკითხისათვის 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2012 გიორგი ქავთარაძე - მცხეთის უძველესი ადგილმდებარეობისა და სახელწოდების საკითხისათვის 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2014 გიორგი ქავთარაძე - ტერმინ "ქართლის" არსისა და წარმომავლობის საკითხისათვის 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2018 გიორგი ქავთარაძე - „მოქცევაი ქართლისაი"-ს ტექსტის „ბუნ-თურქთა" და „ჰონთა" ვინაობის საკითხისათვის 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი