მერკვილაძე დავით

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2000 დავით მერკვილაძე - ზენა სოფელი "ამირანი" - 2000 - ნომერი 3 ტექსტი
2002 დავით მერკვილაძე - თბილისის ამირა საჰაკისა და მუჰემედ იბნ ხალიდის ბრძოლის ადგილის ლოკალიზაციისათვის "ამირანი" - 2002 - ნომერი 7 ტექსტი
2005 დავით მერკვილაძე - ალავერდის სავანის დაარსების ისტორიიდან და მისი სახელწოდების მნიშვნელობისათვის "ამირანი" - 2005 - ნომერი 13 ტექსტი
2009 დავით მერკვილაძე - სატაძრო მშენებლობის დასაწყისი დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2012 დავით მერკვილაძე - ახლადაღმოჩენილი საბუთები სოფელ ჭალა-ტყიდან 2012 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XIII-XIV ტექსტი
2012 დავით მერკვილაძე - მითი და ისტორია ხალხურ თქმულებაში დავით გარეჯელის შესახებ 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2014 დავით მერკვილაძე, პაპუნა გაბისონია - არქანჯელო ლამბერტის "წმინდა კოლხეთი" 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2014 დავით მერკვილაძე - დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ისტორიულ-გეოგრაფიული და ეთნოკულტურული კუთვნილებისათვის (მოკლე მიმოხილვა) 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2014 დავით მერკვილაძე, პაპუნა გაბისონია - არქანჯელო ლამბერტის მოგზაურობა დამასკოდან გორამდე 2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI ტექსტი
2016 დავით მერკვილაძე - სტეფანე ბურნაშევი და მისი ნაშრომი საქართველოს სურათი ანუ ქართლისა და კახეთის სამეფოების პოლიტიკური მდგომარეობის აღწერა 2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII ტექსტი
2017 დავით მერკვილაძე - იტალიელი მისიონერი არქანჯელო ლამბერტი და მისი თხზულება "წმინდა კოლხეთი" "ამირანი" - 2017 - ნომერი 29 ტექსტი
2018 დავით მერკვილაძე - კათოლიკე მისიონერები კონსტანტინეპოლსა და თეოდოსიაში არქანჯელო ლამბერტის "წმინდა კოლხეთის" მიხედვით 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 დავით მერკვილაძე - კუხეთის ტერიტორიისა და საზღვრების შესახებ ლეონტი მროველის ცნობის გაგებისათვის 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი