"ამირანი" - 2000 - ნომერი 3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
ჟურნალი "ამირანი" - 2000 - III
სრული სათაური:
ჟურნალი "ამირანი" - კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე- ნომერი 3 - თბილისი - 2000
რესურსები ინტერნეტში:
http://www.caucasology.com/amirani.php?cat=3
შინაარსი