გაბისონია პაპუნა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2014 დავით მერკვილაძე, პაპუნა გაბისონია - არქანჯელო ლამბერტის "წმინდა კოლხეთი" 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2014 პაპუნა გაბისონია - ზუგდიდის რაიონის ისტორიული გეოგრაფიიდან 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2014 დავით მერკვილაძე, პაპუნა გაბისონია - არქანჯელო ლამბერტის მოგზაურობა დამასკოდან გორამდე 2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI ტექსტი