2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წყაროთმცოდნეობა -15-16.pngსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI

სრული სათაური:
ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI - თბილისი - 2013/2014
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/81518/1/Qartuli_Wkarotmcodneoba_2013-2014_N15-16.pdf
შინაარსი
 • რედაქტორებისაგან
წყაროთა კრიტიკა და ისტორიული რეპრეზენტაცია
თვალსაზრისი
 • მარიამ ჩხარტიშვილი - ქართული სამეცნიერო სივრცე და რეფერირებადი ჟურნალი
წიგნების მიმოხილვა
 • გიული ალასანია - აკადემიური გამოცემის საუკეთესო ნიმუში. მ. სანაძე, გ. არახამია. VI ს. ისტორიული ქრონიკა დავით და კოსტანტინეს წამებაში. თბილისი, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013
 • ბონდო არველაძე - ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი
 • ალექსანდრე თვარაძე - ჰაინრიხ რორბახერი. საქართველო: გერმანულენოვანი მწერლობის ბიბლიოგრაფია კარლ ჰორსტ შმიდტის წინასიტყვაობით. ვისბადენი: ჰარრასოვიცის გამომცემლობა, 2008
 • ქეთევან მანია - დავით ყოლბაია და ქართველოლოგია პოლონეთში
 • Keith Hitchins - Donald Rayfield. Edge of Empires: A History of Georgia. London: Reaktion Books, 2012, 479 pages.
 • Keith Hitchins - Bittersweet Europe: Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008 by Adrian Brisku. New York and Oxford: Berghahn, 2013. xx, 236 pp. Notes. Bibliography. Index. Maps.
ქრონიკა
 • სოფიო ქადაგიშვილი, მანუჩარ გუნცაძე - ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია ქართველოლოგიური კვლევები: ძირითადი ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები
 • სოფიო ქადაგიშვილი, მანუჩარ გუნცაძე, შოთა მათითაშვილი - მარიამ ლორთქიფანიძე 90. საიუბილეო ღონისძიებათა ქრონიკა
 • მანუჩარ გუნცაძე - წიგნის ისტორიული პორტრეტები, წერილები პრეზენტაცია
 • მანუჩარ გუნცაძე - ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები
 • სოფიო ქადაგიშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია რომში: იმპერიები და ნაციები
 • სოფიო ქადაგიშვილი, მანუჩარ გუნცაძე - წიგნისა და სტუდენტთა სამეცნიერო წრის პრეზენტაცია საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტში
 • სოფიო ქადაგიშვილი - ევროპული საზოგადოებათმცოდნეობითი ისტორიის კონფერენცია ვენაში
 • სოფიო ქადაგიშვილი - საერთაშორისო კონფერენცია რომში: დიდი ომი
ხსოვნა
 • გიული ალასანია - რევაზ კიკნაძე (1923-1989)
 • მარიამ ჩხარტიშვილი - ჩემი მასწავლებელი
 • გონელი არახამია - ძვირფასი მასწავლებელი
 • ეკა კვაჭანტირაძე - შეუდარებელი მასწავლებელი
 • ოთარ ჟორდანია - რევაზ კიკნაძე წლების გადასახედიდან
 • ეკა კვაჭანტირაძე - ცნობილი მეცნიერის პროფესორ ნოდარ შოშიაშვილის მოგონება …...…...………...…......…...…….
 • მარინე ქადაგიძე - ხელმძღვანელი
 • ქეთევან ქუთათელაძე - „უმაღლესი მეცნიერების“ მასწავლებელი
 • დოდო ჭუმბურიძე - ტკივილიანი ფიქრით მეგობარსა და კოლეგაზე: ერთი წელი ცაცა ჩხარტიშვილის უდროო გარდაცვალებიდან