ქუთათელაძე ქეთევან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2009 ქეთევან ქუთათელაძე - სამშვილდისა და გაჩიან-ცურტავის იდენტობის საკითხისათვის ქართული და სომხური წყაროების მონაცემებით 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2014 ქეთევან ქუთათელაძე - „უმაღლესი მეცნიერების“ მასწავლებელი 2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI ტექსტი