მამისთვალიშვილი ელდარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 ელდარ მამისთვალიშვილი - რუი გონსალეს დე კლავიხოს ცნობები საქართველოს შესახებ 1971 - ჟურნალი "მნათობი" N 8 - გვ. 118-126 ტექსტი
1971 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველოს საგარეო ურთიერთობის ისტორიიდან XV ს. 70-იან წლებში 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 ელდარ მამისთვალიშვილი - ბერნარდ ფონ ბრაიდენბახი პალესტინაში მყოფი ქართველების შესახებ 1975-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ელდარ მამისთვალიშვილი - სეფიანთა სახელმწიფოში მიმდინარე პოლიტიკური ბრძოლა და ქართველები 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1979 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველოს საგარეო ურთიერთობის ისტორიიდან XVI საუკუნის პირველ მეოთხედში 1979 - თსუ შრომები - ტ.205 ტექსტი
1980 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველო ჰანს შილტბერგერის "მოგზაურობის წიგნში" 1980-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1981 XV საუკუნის იტალიელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ - იტალიურიდან თარგმნა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ელდარ მამისთვალიშვილმა 1981 - XV საუკუნის იტალიელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ -
1982 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობანი ისტორიიდან XVI საუკუნის 50-60-იან წლებში 1982-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ელდარ მამისთვალიშვილი - XVI საუკუნის გორის ისტორიიდან 1986-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 თურქეთ-სპარსეთის ომი და ქრისტიანი ქართველები 1577-1581 - იტალიურიდან თარგმნა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ელდარ მამისთვალიშვილმა 1987 - თურქეთ-სპარსეთის ომი და ქრისტიანი ქართველები 1577-1581 ტექსტი
2009 ელდარ მამისთვალიშვილი - "პატრონობდა დედისიმედი სამცხეს" (XVI ს-ის სამცხე-საათაბაგოს ისტორიიდან) 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2009 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია - წიგნი I - XV-XVI სს. 2009 - ე. მამისთვალიშვილი - საგარეო პოლიტიკა - I ტექსტი
2011 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია - წიგნი II - XVII ს. პირველი ნახევარი - თეიმურაზ I-ის ეპოქა 2011 - მამისთვალიშვილი ელდარ - საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია - II ტექსტი
2012 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველო-რომის ეკლესიების ურთიერთობა დიდ განხეთქილებამდე (1054 წ.) 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2014 ელდარ მამისთვალიშვილი - ბასილი ეზოსმოძღვარი ტრაპიზონის იმპერიის დაარსების შესახებ 2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI ტექსტი
2014 ელდარ მამისთვალიშვილი - იოანე ხუცესის პრობლემა ქართულ ისტორიოგრაფიაში 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2014 ელდარ მამისთვალიშვილი - იერუსალიმის წმინდა ჯვრის მონასტერი - (მეორე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა) 2014 - მამისთვალიშვილი ელდარ - იერუსალიმის წმინდა ჯვრის მონასტერი PDF ვერსია
2014 ელდარ მამისთვალიშვილი - იერუსალიმის წმინდა ჯვრის მონასტერი - თამარ მეფის საბოლოო განსასვენებელი?! 2014 - მამისთვალიშვილი ელდარ - იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი - თამარ მეფის საბოლოო განსასვენებელი?! PDF ვერსია
2015 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველო-ეგვიპტის ურთიერთობის ისტორიიდან (XIV ს.) 2015-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2018 ელდარ მამისთვალიშვილი - გორის ისტორია - I 2018 - მამისთვალიშვილი ელდარ - გორის ისტორია - I PDF ვერსია
2018 ელდარ მამისთვალიშვილი - გორის ისტორია - II 2018 - მამისთვალიშვილი ელდარ - გორის ისტორია - II PDF ვერსია
2019 ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია - წიგნი III - (ბრძოლა სარწმუნოებისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის დაცვისათვის. XVI-XVIII სს.) 2019 - მამისთვალიშვილი ელდარ - საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია - III PDF ვერსია