2015-1 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
მაცნე - 2015-1.pngსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
მაცნე - ისტორიის სერია - 2015-1
სრული სათაური:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 2015-1 - თბილისი - 2015
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/178473
სარჩევი
საქართველოს ისტორია
  • ნინო ჯაველიძე - შუა საუკუნეების რუსული და ევროპული წყაროები "ობეზ"-ისა და "აბაზა"-ს შესახებ
  • მარიკა მშვილდაძე - იუდეველთა სოციალური სტატუსის შესწავლისათვის ქართლში
  • ჯაბა სამუშია - "აფხაზთა მეფეების" დროინდელი "მეფის კურთხევის" წესის შეცვლის საკითხისათვის
  • ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველო-ეგვიპტის ურთიერთობის ისტორიიდან (XIV ს.)
  • ვახტანგ გურული - რუსეთის პოლიტიკა სამხრეთ-აღმოსავლეთ კავკასიაში და ქართული სამეფოები (1483-1801)
არქეოლოგია
  • კიაზო ფიცხელაური - აღმოსავლეთ საქართველოში ადრეული სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩამოყალიბების საკითხისათვის
ეთნოლოგია
ხელოვნების ისტორია
ისტორიოგრაფია
წყაროთმცოდნეობა