გურული ვახტანგ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2015 ვახტანგ გურული - რუსეთის პოლიტიკა სამხრეთ-აღმოსავლეთ კავკასიაში და ქართული სამეფოები (1483-1801) 2015-1 - მაცნე - ისტორიის სერია [ტექსტი