ჯაველიძე ნინო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1979 ნინო ჯაველიძე-შენგელია - ჩემში-ზადე მუსტაფა რეშიდის ცნობები დასავლეთ საქართველოს შესახებ 1979-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1985 ნინო ჯაველიძე - ოსმალო ისტორიკოსი ფუნდუკლულუ მეჰმედ აღა დასავლეთ საქართველოს შესახებ 1985 - თსუ შრომები - ტ.250 ტექსტი
1989 ნინო ჯაველიძე - ოსმალეთ-დასავლეთ საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (XVIII საუკუნის I ნახევარი) 1989-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 ნინო ჯაველიძე - იბნ-ქემალის ერთი ცნობა XV საუკუნის საქართველოს შესახებ 1990-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2013 ნინო ჯაველიძე - ახალი უცხოენოვანი წყარო საქართველოს სამეფო დროშის შესახებ 2013-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2014 ნინო ჯაველიძე - ეთნონიმების "აბაზგი" და "აბაზა" რაობის საკითხი ბერძნულ-რომაული და სომხური წყაროების მიხედვით - I 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2014 ნინო ჯაველიძე - ეთნონიმების "აბაზგი" და "აბაზა" რაობის საკითხი ბერძნულ-რომაული და სომხური წყაროების მიხედვით - II 2014-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2015 ნინო ჯაველიძე - შუა საუკუნეების რუსული და ევროპული წყაროები "ობეზ"-ისა და "აბაზა"-ს შესახებ 2015-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი