1985 - თსუ შრომები - ტ.250

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.250

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.250 (აღმოსავლეთმცოდნეობა) - 1985 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n31/shromebi_t250/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • ვიტალი ჩოჩიევი - იმერეთის სამეფოს და ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან XVII საუკუნის მეორე ნახევარში
  • ნინო ჯაველიძე - ოსმალო ისტორიკოსი ფუნდუკლულუ მეჰმედ აღა დასავლეთ საქართველოს შესახებ