ჩოჩიევი ვიტალი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ბიოგრაფიული ცნობები[edit]

ვიტალი ჩოჩიევი (1925 - 1979), თურქოლოგი-ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნერებათა დოქტორი (1972), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.

ნეკროლოგი: 1980-1 - მაცნე - ისტორიის სერია - გვ.223-224

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1962 ვიტალი ჩოჩიევი - ირანისა და ოსმალეთის 1736-1746 წლების საზავო ხელშეკრულებები 1962 - თსუ შრომები - ტ.99 ტექსტი
1965 ვიტალი ჩოჩიევი - ირანის საერთაშორისო მდგომარეობა ირან-ოსმალეთის 1727 წლის საზავო ხელშეკრულების მიხედვით 1965 - თსუ შრომები - ტ.116 ტექსტი
1967 ვიტალი ჩოჩიევი - კახეთის სამეფოს საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან XVI საუკუნის 60-იან წლებში 1967 - თსუ შრომები - ტ.118 ტექსტი
1971 ვიტალი ჩოჩიევი - მარტყოფის 1625 წლის აჯანყების გამოძახილი ოსმალეთში (სულთან მურად IV-ის წერილის მიხედვით) 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1976 ვიტალი ჩოჩიევი - იმერეთის სამეფოს და ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან XVI ს-ის ბოლო მეოთხედში (უცნობი თურქული დოკუმენტი იმერეთის შესახებ) 1976-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 მეჰმედ რაშიდის ცნობები საქართველოსა და ზოგიერთი მეზობელი ქვეყნის შესახებ - თურქული ტექსტი ქართული თარგმანით გამოსცა, გამოკვლევა და შენიშვნები დაურთო ვიტალი ჩოჩიევმა - უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ - წიგნი XLII 1976 - მეჰმედ რაშიდის ცნობები საქართველოს შესახებ ტექსტი
1977 ვიტალი ჩოჩიევი - ნ. შენგელია, XV-XIX საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები (რეცენზია) 1977-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ვიტალი ჩოჩიევი - ოსმალეთის სულთნის წერილი ქართველი მეფისადმი 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ვიტალი ჩოჩიევი - მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო ურთიერთობანი XVI საუკუნის პირველი ნახევრის ფრანგული დიპლომატიური კორესპონდენციის მიხედვით 1978 - თსუ შრომები - ტ.186 ტექსტი
1979 ვიტალი ჩოჩიევი - მახლობელი აღმოსავლეთი XV საუკუნის მეორე ნახევარში 1979 - თსუ შრომები - ტ.206 ტექსტი
1979 ვიტალი ჩოჩიევი - ირან-ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო (რეცენზია) 1979 - თსუ შრომები - ტ.206 ტექსტი
1985 ვიტალი ჩოჩიევი - იმერეთის სამეფოს და ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან XVII საუკუნის მეორე ნახევარში 1985 - თსუ შრომები - ტ.250 ტექსტი