1977-2 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1977-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1977-2 - თბილისი - 1977

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169115

სარჩევი
  • საურმაგ კაკაბაძე - "ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ნაწილის ტექსტოლოგიური შესწავლის საკითხები
  • დავით კოჟორიძე - ახალქალაქი რევოლუციამდელ ხანაში
  • გიორგი პაიჭაძე - XVII საუკუნის ბოლო მეოთხედის საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიის ზოგიერთი საკითხი
  • ვახტანგ გოილაძე - ჯუანშერის თხზულებაში მოხსენიებული "თურქთა მეფე საბა" და "ჯიბღა ერისთავი"
  • ნანა გელაშვილი - დაუდ-ხანისა და თეიმურაზ I-ის აჯანყება ისქანდერ მუნშის თხზულების "გაგრძელების" მიხედვით
  • ნუგზარ სურგულაძე - სეფიანთა ირანის სახელმწიფოებრივი წყობილების ისტორიიდან
  • ვიქტორ გუჩუა - როდისაა გადაწერილი "მცხეთის დავითნის" ქრონოლოგიური ნაშრომი
  • ვიტალი ჩოჩიევი - ნ. შენგელია, XV-XIX საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები (რეცენზია)