გუჩუა ვიქტორ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ვიქტორ გუჩუა - კლასობრივი ბრძოლა ხიზნებსა და მემამულეებს შორის გვიანფეოდალურ საქართველოში 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1977 ვიქტორ გუჩუა - როდისაა გადაწერილი "მცხეთის დავითნის" ქრონოლოგიური ნაშრომი 1977-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1962 ვიქტორ გუჩუა - ხიზან გლეხთა ბუნებისა და წარმოშობის საკითხისათვის 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი