1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1963


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266527


შინაარსი