ბოგვერაძე ანრი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ანრი ბოგვერაძე - ქართლის პატიახშთა ხელისუფლებისა და ვინაობის საკითხისათვის 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1964 ანრი ბოგვერაძე - "სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების" თარიღისათვის 1964-3 - მაცნე ტექსტი
1970 ანრი ბოგვერაძე - ერთი ქრონოლოგიური საყრდენი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებისა (აშოტ I კურაპალატის სიკვდილის თარიღის შესახებ) 1970 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი I -
1985 ანრი ბოგვერაძე - ძიებანი V ს-ის საქართველოს ისტორიიდან 1985-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ანრი ბოგვერაძე - ისევ "სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების" თარიღის გამო 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -
1987 ანრი ბოგვერაძე - ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა სახლში ბრძოლის ისტორიიდან IX საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედში 1987-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ანრი ბოგვერაძე - ლეონტი მროველის ერთი ისტორიულ-პოლიტიკური კონცეფციის შესახებ 1987-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1988 ანრი ბოგვერაძე - ყურთლუ-არსლანის დასის გამოსვლის შესახებ (ტექსტის გაგებისათვის) 1988-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 ანრი ბოგვერაძე - "მატიანე ქართლისაჲს" ცნობა 1047 წ. ვარიაგთა საქართველოში შემოსვლის შესახებ 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -
1993 ანრი ბოგვერაძე - ტაო-კლარჯეთის მფლობელი ზოგიერთი ბაგრატიონის პატივის გარკვევისათვის 1993-3-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი