1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V

სრული სათაური:

საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V - ეძღვნება აკადემიკოს ნიკო ბერძენიშვილის დაბადების 90 წლისთავს - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1986

რესურსები ინტერნეტში:
წიგნის სათაური:
შინაარსი
 • მამია დუმბაძე - ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის აქტუალური პრობლემები
 • ვახტანგ გოილაძე - საქართველოს, სომხეთისა და ალბანეთის ისტორიის საკითხები "ძველი მსოფლიოს ისტორიის" III ტომში
 • ჯემალ სტეფნაძე - კულტურისა და აზროვნების დონის საკითხისათვის XII-XIII სს. მიჯნის ქართულ ისტორიოგრაფიასა და პოეზიაში
 • დერმიშა გოგოლაძე - სათავადოს ფეოდალური საკუთრების ფორმების საკითხისათვის
 • ანრი ბოგვერაძე - ისევ "სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების" თარიღის გამო
 • გულჩინა აკოფაშვილი - სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან ფეოდალურ საქართველოში
 • ზაზა ხიდურელი - სამეფო დომენი და ეკლესია
 • ანა ბაქრაძე - ქართული საფრაგისტიკის ისტორიიდან (მეფე მამუკას ბეჭედი)
 • ქველი ჩხატარაიშვილი - თეთროსანი და თეთროსნის დავითნი (ნარკვევი ფეოდალური ეპოქის ქართული კულტურის ისტორიიდან)
 • ვაჟა კიკნაძე - დ. ლანგის სტატიის "საქართველო გიორგი V ბრწყინვალის მეფობისას" კრიტიკული მიმოხილვა
 • მალხაზ დუმბაძე - ვასალიტეტი საქართველოში XIII-XIV სს-ში (ქართულ-ევროპული ვასალიტეტის შედარებითი შესწავლის ცდა)