გოგოლაძე დერმიშა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1962 დერმიშა გოგოლაძე - წერილი რედაქციას ერთი "ქრონიკის" გამო 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1976 დერმიშა გოგოლაძე - სიმონ მეფის 1594 წლის წყალობის წიგნი 1976-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 დერმიშა გოგოლაძე - XVIII საუკუნის საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის საკითხისათვის 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 დერმიშა გოგოლაძე - XVIII საუკუნის საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის საკითხისათვის - II 1978-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 დერმიშა გოგოლაძე - კიდევ ერთხელ სიმონ მეფის 1594 წლის წყალობის წიგნის შესახებ და ქართული დიპლომატიკის ზოგიერთი საკითხი 1984-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1985 დერმიშა გოგოლაძე - "ქოთლოსნის" საკითხისათვის 1985-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 დერმიშა გოგოლაძე - სათავადოს ფეოდალური საკუთრების ფორმების საკითხისათვის 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -
1987 დერმიშა გოგოლაძე - "ქართლის ცხოვრების" ერთი ადგილის წყაროსა და მისი გაგებისათვის 1987-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 დერმიშა გოგოლაძე - მეფე დავით IV და მისი ზედწოდება - აღმაშენებელი 1989-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 დერმიშა გოგოლაძე - მსახურთა სოციალური ვინაობის საკითხისათვის 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -
1997 დერმიშა გოგოლაძე - კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ სიმონ მეფის 1594 წლის დოკუმენტის შესახებ 1997-1-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი