გოგოლაძე დერმიშა

From Wikisource
Jump to: navigation, search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1976 დერმიშა გოგოლაძე - სიმონ მეფის 1594 წლის წყალობის წიგნი 1976-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 დერმიშა გოგოლაძე - XVIII საუკუნის საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის საკითხისათვის 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 დერმიშა გოგოლაძე - XVIII საუკუნის საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის საკითხისათვის - II 1978-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 დერმიშა გოგოლაძე - კიდევ ერთხელ სიმონ მეფის 1594 წლის წყალობის წიგნის შესახებ და ქართული დიპლომატიკის ზოგიერთი საკითხი 1984-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1985 დერმიშა გოგოლაძე - "ქოთლოსნის" საკითხისათვის 1985-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 დერმიშა გოგოლაძე - სათავადოს ფეოდალური საკუთრების ფორმების საკითხისათვის 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -
1987 დერმიშა გოგოლაძე - "ქართლის ცხოვრების" ერთი ადგილის წყაროსა და მისი გაგებისათვის 1987-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი