1989-3 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1989-3

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1989-3 - თბილისი - 1989

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172553

სარჩევი
  • ქველი ჩხატარაიშვილი - დავით აღმაშენებლის ეპოქის ისტორიისათვის 5-19
  • თენგიზ პაპუაშვილი - დავით აღმაშენებლის ეპოქაში საქართველოს ფეოდალურ ურთიერთობათა განვითარების საკითხები 20-38
  • დერმიშა გოგოლაძე - მეფე დავით IV და მისი ზედწოდება - აღმაშენებელი 39-45
  • დარეჯან მეგრელაძე - დავით აღმაშენებლის ანდერძის ერთი ადგილის გარკვევისათვის 46-50
  • ვალერი სილოგავა - დავით აღმაშენებლის შიომღვიმისადმი ანდერძში დამოწმებული ძველი ქართული საბუთები და ანდერძის დამოწმება ძველ ქართულ საბუთებში 1 51-78