1997-1-4 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1997-1-4

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1997-1-4 - თბილისი - 1997

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/178428

სარჩევი
  • გიორგი ჭეიშვილი - მეფე და სამეფო ხელისუფლება ძველ ქართლში
  • ნანა გუგუშვილი - ქალის უფლებრივი მდგომარეობა შუა საუკუნეების საქართველოში (განქორწინების მოტივების მიხედვით)
  • გოჩა ხუნდაძე - საქართველო-პოლონეთის ურთიერთობის საკითხისათვის (XVIII ს-ის მეორე ნახევარი - XIX ს-ის I მეოთხედი)
  • მანანა სანაძე - ქართლის სამეფო VI საუკუნეში (პოლიტიკური ისტორიის საკითხები)
  • ნიკო ხუციშვილი - საჯვრისმამო საკუთრება თბილისში XVII ს-ის მეორე ნახევრიდან XIX ს-ის დასაწყისამდე (საქართველო-პალესტინის ურთიერთობის ამსახველი ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით)
  • თამილა კაპანაძე - კადარის "მაცხოვრის" ეკლესია
  • ზაზა შენგელია - თბილისის მოსახლეობის ეთნოკონფესიონალური სტრუქტურა XIX საუკუნეში
  • დერმიშა გოგოლაძე - კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ სიმონ მეფის 1594 წლის დოკუმენტის შესახებ