გოილაძე ვახტანგ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1976 ვახტანგ გოილაძე - არის თუ არა თეოფანე ჟამთააღმწერელთან მოხსენიებული ვარსამუსე ქართლის ერისმთავარი? 1976-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ვახტანგ გოილაძე - ჯუანშერის თხზულებაში მოხსენიებული "თურქთა მეფე საბა" და "ჯიბღა ერისთავი" (ვინაობისა და ურთიერთნათესაობის საკითხისათვის) 1977-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1979 ვახტანგ გოილაძე - VI საუკუნეში ქართლის ადგილობრივი სახელმწიფოებრიობის აღდგენის დათარიღებისათვის (ქართლის ერისთავთა მთავრად გუარამის "განჩენა") 1979-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1982 ვახტანგ გოილაძე - ამიერკავკასიაში სასანიანთა მმართველობის ასახვა ქართულ საისტორო ტრადიციაში 1982-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ვახტანგ გოილაძე - საქართველოს, სომხეთისა და ალბანეთის ისტორიის საკითხები "ძველი მსოფლიოს ისტორიის" III ტომში 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -
1988 ვახტანგ გოილაძე - ფირან გუშნასპის მარტვილობის ცნობათა მნიშვნელობა V-VI საუკუნეების საქართველოს ისტორიისათვის 1988-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 ვახტანგ გოილაძე - IV ს. 60-იანი წლების ქართლის სამეფოს პოლიტიკური ისტორიიდან 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -
2010 ვახტანგ გოილაძე - ეგრი და ეგრისი "ქართლის ცხოვრებაში" 2010 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII ტექსტი
2012 ვახტანგ გოილაძე - ბასილ ბაგრატის ძის პიროვნება და წარმომავლობა 2012 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XIII-XIV ტექსტი
2013 ვახტანგ გოილაძე - სად მდებარეობდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ დამოძღვრილი "ქუეყანა სჳლდიაჲ", ვინ იყვნენ სოგდიანები და გორსინები? 2013-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2014 ვახტანგ გოილაძე - დიდი მეფე ბაგრატ III კურაპალატი - გარდაცვალებიდან 1000 წელი 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი