1988-2 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1988-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1988-2 - თბილისი - 1988

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169207

სარჩევი
  • ლევან ურუშაძე - ქართველთა ეთნიკური წარმომავლობისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ყოფის ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე თურქულ ისტორიოგრაფიაში 39-51
  • ვახტანგ გოილაძე - ფირან გუშნასპის მარტვილობის ცნობათა მნიშვნელობა V-VI საუკუნეების საქართველოს ისტორიისათვის 89-102
  • ბენიამინ სილაგაძე - XIII საუკუნის დამდეგის საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიიდან 170-187