2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 2014-1

სრული სათაური:

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 2014-1 - თბილისი - 2014

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/178468

სარჩევი