სოსიაშვილი გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2014 გიორგი სოსიაშვილი - ცხინვალი და ახალგორი უცხოური წყაროების მიხედვით (XVIII საუკუნე, XIX საუკუნის დასაწყისი) 2014 - სოსიაშვილი გიორგი - ცხინვალი და ახალგორი ტექსტი
2014 გიორგი სოსიაშვილი - აბრაჰამ ვალენტინ უილიამ ჯეკსონის ცნობები თბილისის შესახებ 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2014 გიორგი სოსიაშვილი - იდა (ლაურა) პფაიფერის კავკასიაში მოგზაურობის დღიური როგორც საისტორიო წყარო 2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI ტექსტი
2015 გიორგი სოსიაშვილი - თირის მონასტრის 1432 წლის საბუთი და თავხელიძეთა საგვარეულო 2015 № 11 - ანალები ტექსტი
2016 გიორგი სოსიაშვილი - რობერტ კერ პორტერის საქართველოში მოგზაურობის დღიური როგორც საისტორიო წყარო 2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII ტექსტი