2015 № 11 - ანალები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
2015 № 11 - ანალები
სრული სათაური:
ჟურნალი "ანალები" - ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი - ნომერი 11 - თბილისი 2015
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/171373/1/Analebi_2015_N11.pdf
შინაარსი
  • გიორგი სოსიაშვილი - თირის მონასტრის 1432 წლის საბუთი და თავხელისძეთა საგვარეულო - გვ.152-177
  • დავით ჭითანავა - ეკლესიები და თავდაცვითი ნაგებობები ზუგდიდის რაიონში - გვ.178-224
  • იოსებ ალიმბარაშვილი - დიმიტრი მეღვინეთხუცესიშვილის მოგზაურობა ქვემო ქართლსა და სომხითში - გვ.333-366
  • ია ღადუა - ათონური სახარების ერთი უცნობი ნუსხის შესახებ - გვ.390-398