ალიმბარაშვილი იოსებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2014 იოსებ ალიმბარაშვილი - მიქელ პანარეტოსის ცნობათა მნიშვნელობა ქართველ მეფეთა ქრონოლოგიური რიგის დადგენის თვალსაზრისით 2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI ტექსტი
2015 იოსებ ალიმბარაშვილი - დიმიტრი მეღვინეთხუცესიშვილის მოგზაურობა ქვემო ქართლსა და სომხითში 2015 № 11 - ანალები ტექსტი
2016 იოსებ ალიმბარაშვილი - დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის რაჭა-სამეგრელოში მოგზაურობის დღიურები როგორც საისტორიო წყარო (პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში დაცული მასალების მიხედვით) 2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII ტექსტი