მელიქიშვილი გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1966 გიორგი მელიქიშვილი - ძველი საქართველოს სოციალ-ეკინომიური წყობილების საკითხი 1966-1 - მაცნე ტექსტი
1967 გიორგი მელიქიშვილი - ფარნავაზი და ფარნავაზიანები ძველ სომხურ საისტორიო წყაროებში 1967-3 - მაცნე ტექსტი
1978 გიორგი მელიქიშვილი - ქართლის (იბერიის) მეფეთა სიებში არსებული ხარვეზის შესახებ 1978-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი