ლორთქიფანიძე მარიამ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1951 მ. ლორთქიფანიძე - ჰაბიბ იბნ მასლამას "დაცვის სიგელი" 1951 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 29 ტექსტი
1954 მარიამ ლორთქიფანიძე - ქალაქის მოხელეთა საკითხისათვის ფეოდალურ საქართველოში (არაბული სახელწოდების მოხელენი) 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 30 ტექსტი
1954 მარიამ ლორთქიფანიძე - ძველი თბილისის ისტორიული გეოგრაფიიდან (სოღდებილი) 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 30 ტექსტი
1954 მარიამ ლორთქიფანიძე - ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების ისტორიიდან (კახეთის სამთავრო VIII-XI სს.) 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 31 ტექსტი
1955 მარიამ ლორთქიფანიძე - ქართული ფეოდალური მონარქიის კარის მოხელენი (ვაზირი) 1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 ტექსტი
1960 მარიამ ლორთქიფანიძე - ძირითადი საზოგადოებრივი კლასები IX-X საუკუნეების საქართველოში 1960-1 - მაცნე ტექსტი
1962 მარიამ ლორთქიფანიძე - მიწისმფლობელობის ფორმების საკითხისათვის IX-X სს. საქართველოში 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1963 მარიამ ლორთქიფანიძე - არაბთა მფლობელობის ხასიათი საქართველოში 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1964 მარიამ ლორთქიფანიძე - რამდენიმე შენიშვნა პ. ინგოროყვას "რუსთველიანა"-ს და "რუსთველიანას ეპილოგი"-ს გამო 1964-6 - მაცნე ტექსტი
1968 მარიამ ლორთქიფანიძე - К вопросу о надписях Храма Джвари в Мцхета 1968-4 - მაცნე ტექსტი
1968 მარიამ ლორთქიფანიძე - საქართველოსა და სომხეთის ურთიერთობის წარსულიდან 1968 - თსუ შრომები - ტ.125 ტექსტი
1970 მარიამ ლორთქიფანიძე - ანისისათვის ბრძოლის ისტორიიდან XII ს. საქართველოში 1970 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი I -
1971 მარიამ ლორთქიფანიძე - დიდგორის ბრძოლა 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2012 საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 1 - უძველესი დროიდან ქრისტიანობის მიღებამდე 2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი I ტექსტი
2012 საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 2 - საქართველო ქრისტიანობის მიღებიდან თამარ მეფის გარდაცვალებამდე 2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი II ტექსტი
2012 საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 3 - ლაშა-გიორგის მეფობიდან საქართველოს ანექსიამდე 2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი III ტექსტი
2012 საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 4 - საქართველოს ანექსიიდან საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლამდე 2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი IV ტექსტი