2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

საქართველოს ისტორია - ტომი IV

სრული სათაური:

საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 4 - საქართველოს ანექსიიდან საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლამდე - გამომცემლობა პალიტრა L - თბილისი - 2012

რესურსები ინტერნეტში:
სარჩევი
 • წინათქმა
 • თავი I. ბაგრატიონი უფლისწულებისა და ქართველი ხალხის ბრძოლა მონარქიული სახელმწიფოს აღდგენისათვის XIX ს-ის პირველ მესამედში
 • ანტირუსული მოძრაობა 1802 წელს. მაორგანიზებელი დასი. ძირითადი მიზანი
 • ქართლის მთიანეთის 1804 წლის ანტირუსული აჯანყება
 • რუსეთის აგრესიის გაფართოება დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით. იმერეთის მეფე სოლომონ II ქართული სახელწიფოებრიობის *შენარჩუნებისათვის ბრძოლის სათავეში
 • ანტირუსული აჯანყება კახეთში 1812 წელს. ალექსანდრე ბაგრატიონი განმათავისუფლებელი ბრძოლის სათავეში. დავით ბაგრატიონის ეროვნულ-*პოლიტიკური პოზიცია
 • ანტირუსული აჯანყება იმერეთში 1819-1820 წლებში
 • ქართველ პატრიოტთა ფარული საზოგადოება. ანტირუსული შეთქმულება და აჯანყების მცდელობა 1832 წელს
 • თავი II. საქართველოს სოციალ-პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა XIX საუკუნის 30-50-იან წლებში. ცვლილებები რუსულ მმართველობაში
 • მოსახლეობის სოციალური სტრუქტურა და წოდებათა ურთიერთობის ფორმები
 • თავადაზნაურობა
 • სამღვდელოება
 • გლეხობა
 • ადმინისტრაციული რეფორმა
 • რუსეთის საგარეო ომები და საქართველო
 • საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა. კაპიტალიზმის განვითარების პირველი ეტაპი
 • თავი III. ფეოდალურ-ბატონყმური ურთიერთობის კრიზისი. ბურჟუაზიული რეფორმების გატარება საქართველოში
 • სოციალურ წინააღმდეგობათა გამწვავება. გლეხთა ანტიბატონყმური მოძრაობა
 • სამეგრელოს გლეხთა 1856-1857 წლების აჯანყება
 • იმერეთის, გურიის, აფხაზეთის და სხვა რეგიონების გლეხთა აჯანყებები
 • ეროვნული მოძრაობა. მისი ხასიათი
 • საადგილმამულო რეფორმა
 • სასამართლო და საქალაქო რეფორმები
 • თავი IV. ეკონომიკურ-სოციალური ვითარება და განმათავისუფლებელი მოძრაობა XIX საუკუნის 60-70-იან წლებში
 • აგრარულ-სამეურნეო ურთიერთობანი და გლეხთა მოძრაობა
 • მიწის ყიდვა-გაყიდვის პროცესი. მესაკუთრე გლეხთა ფენის ჩამოყალიბება
 • თავი V. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა. XIX საუკუნის 70-90-იან წლებში
 • რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წლების ომი და საქართველო
 • თერგდალეულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის გაფართოებისათვის
 • „საქართველოს თავისუფლების ლიგა“
 • საქართველოს მუნიციპალიტეტები 80-90-იან წლებში
 • თავი VI. კაპიტალისტური წარმოება. ვაჭრობის და კრედიტის ფორმები
 • კაპიტალისტური ურთიერთობის გაფართოება საქართველოს სოფლებში
 • მრეწველობის განვითარების დონე საქართველოში
 • ვაჭრობა და კრედიტის ფორმები
 • კაპიტალისტური საზოგადოების კლასების ჩამოყალიბება
 • თავი VII. განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალი ეტაპის დასაწყისი. პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება (XIX-XX საუკუნეების მიჯნა)
 • აგრარული მოძრაობა. მუშათა პირველი გაფიცვები
 • „მესამე დასი“. ქართული სოციალ-დემოკრატიის დაბადება
 • სოციალისტ-ფედერალისტური მიმართულების ეროვნული პარტიის ჩამოყალიბება
 • რევოლუციური მოძრაობა 1901-1904 წლებში
 • თავი VIII. 1905-1907 წლების რევოლუცია საქართველოში
 • რევოლუციური ბრძოლის ფორმები 1905 წლის პირველ ნახევარში
 • რევოლუციის გაღრმავება-გაფართოება. 17 ოქტომბრის კომპრომისული მანიფესტი. საერთო დემოკრატია და კონკრეტული ეროვნული საკითხი
 • საერთო დემოკრატიის გათიშვა და მარცხი. დამარცხებული რევოლუციის სამომავლო მნიშვნელობა
 • თავი IX. საქართველო 1907-1913 წლებში
 • რეპრესიები დამარცხებული რევოლუციის ავანგარდული ძალების წინააღმდეგ
 • აგრარული საკითხი - აზრთა ბრძოლა. კანონპროექტის შინაარსთან დაკავშირებით
 • ეკონომიკურ-სოციალური ვითარება. კაპიტალიზმის განვითარების დონე
 • საქართველოს ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენის პრობლემა. პოლიტიკური პარტიების პოზიცია.
 • თავი X. საქართველო პირველი მსოფლიო ომისა და რუსეთის მეორე რევოლუციის პერიოდში
 • ორი სამხედრო ბლოკის ომი და საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ძალების პოზიცია. ეროვნული მოძრაობის რადიკალიზაცია
 • ეკონომიკის დაცემა. ხალხის ცხოვრების დონის დაქვეითება და სოციალური მოძრაობის ახალი აღმავლობა
 • 1917 წლის თებერვალ-მარტის რევოლუცია და პოლიტიკური ვითარება საქართველოში
 • ქართული ქრისტიანული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. ინტერპარტიული საბჭოს საქმიანობა
 • საქართველო ამიერკავკასიის მომენტალური სახელმწიფოს შემადგენლობაში (1917 წლის ნოემბერი - 1918 წლის მაისი)
 • თავი XI. ბურჟუაზიული საქართველოს კულტურა
 • ახალი ყოფა და ახალი კულტურა
 • მოსახლეობის მატერიალური ყოფა. სამეურნეო კულტურა
 • ხალხის სულიერი ყოფა
 • განათლება და მეცნიერება
 • ხელოვნება
 • კულტურული ურთიერთობა კავკასიისა და მსოფლიოს სხვა ხალხებთან
 • თავი XII. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა (1918-1921 წლები)
 • საქართველოს პარლამენტისა და დროებითი მთავრობის საქმიანობა (1918 წლის მაისი - 1919 წლის თებერვალი)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრება და მის წინაშე პასუხისმგებელი მთავრობა. მრავალპარტიული დემოკრატია და ეროვნული სახელმწიფოს *მშენებლობის პროცესი
 • ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. სოციალური საკითხი. კრიზისული სიტუაციის დაძლევის პროგრამა
 • საგარეო ორიენტაციის პრობლემა. საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დე ფაქტო და დე იურე აღიარება. ბოლშევიკური რუსეთის მიერ *საქართველოს ოკუპაცია
 • თავი XIII. საბჭოთა პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა და პოლიტიკური ძალების დამოკიდებულება საქართველოს ოკუპაციისადმი
 • საბჭოთა სახელმწიფო მმართველობის სტრუქტურები
 • ეკონომიკის გარდაქმნა ნაციონალიზაციის საფუძველზე
 • ეროვნული საკითხი საქართველოში
 • 1924 წლის აჯანყება საქართველოში. ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია
 • მრეწველობის ინდუსტრიალიზაცია და სოფლის მეურნეობის კოლექტივიზაცია
 • დემოგრაფიული სიტუაცია
 • თავი XIV. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრება 20-იანი წლების დასასრულს
 • შიდაპარტიული დაპირისპირებები კომუნისტურ პარტიაში
 • ეროვნული საკითხი 20-იანი წლების დასასრულს
 • საქართველოს ტერიტორიული ცვლილებები 20-იან წლებში
 • თავი XV. საქართველო 30-იან წლებში
 • პოლიტიკური ვითარება საქართველოში 30-იანი წლების დასაწყისში
 • სახალხო მეურნეობის რეკონსტრუქცია
 • ეროვნებათაშორისი ურთიერთობა 30-იან წლებში
 • მასობრივი რეპრესიები საქართველოში 30-იანი წლების მეორე ნახევარში
 • საქართველოს მეცნიერება და კულტურა 20-30-იან წლებში
 • მეცნიერება
 • ქართული ლიტერატურა და მწერლობა
 • ქართული თეატრი
 • ქართული კინოხელოვნება
 • ქართული პროფესიული მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • არქიტექტურა
 • ფიზკულტურა და სპორტი
 • თავი XVI. საქართველო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში (1939-1945 წწ.)
 • პოლიტიკური ვითარება მსოფლიოში. საქართველოს მონაწილეობა 1939-1940 წლების საბჭოთა კავშირის სამხედრო აქციებში
 • გერმანიის თავდასხმა საბჭოთა კავშირზე და საქართველო
 • სახალხო მეურნეობის გარდაქმნა საომარ ყაიდაზე. საქართველოში ევაკუირებული წარმოება-დაწესებულებანი და მოსახლეობა
 • ქართული ეროვნული დივიზიების შექმნა. საქართველოდან წარგზავნილები მეორე მსოფლიო ომის ფრონტებზე
 • ქართველები გერმანიის არმიაში
 • ანტისაბჭოთა ჯგუფები
 • მოსახლეობის კომპაქტური ჯგუფების დეპორტაცია საზღვრისპირა რაიონებიდან
 • კულტურა ომის წლებში
 • ქართული ლიტერატურა
 • სახვითი ხელოვნება
 • ქართული კინო
 • საეკლესიო ცხოვრება ომის პერიოდში
 • თავი XVII. საქართველო ომის შემდგომი აღდგენისა და განვითარების ხანაში (1945-1960 წწ.)
 • ზოგადპოლიტიკური მდგომარეობა მსოფლიოში, საბჭოთა კავშირსა და საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
 • რეპრესიების ახალი ტალღა. 1956 წლის 9 მარტის ტრაგედია
 • ინდუსტრიული განვითარება
 • ცვლილებები სოფლის მეურნეობაში
 • კულტურა
 • მეცნიერება
 • თავი XVIII. სოციალიზმის კრიზისი საქართველოში
 • 60-იანი წლების ეკონომიკური რეფორმები
 • სოციალური ინფრასტრუქტურა. მიგრაციული პროცესები
 • სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისის გაძლიერება
 • კულტურა
 • განათლება
 • ქართული მეცნიერება
 • ლიტერატურა
 • კინემატოგრაფი
 • ქართული თეატრი
 • ქართული პროფესიული მუსიკა და ქორეოგრაფია
 • სახვითი ხელოვნება
 • ქართული სპორტი
 • თავი XIX. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა
 • ეროვნული ცნობიერების განვითარება და გაძლიერება
 • ეკონომიკური მდგომარეობა, „გარდაქმნის“ კურსი, სოციალიზმის პოლიტიკური სისტემის რეანიმაციის ცდა
 • ანტისაბჭოთა განწყობილებების ზრდა
 • 1989 წლის 9 აპრილი
 • კომუნისტური მმართველობის დასასრული საქართველოში
 • ილუსტრაციები 1.
 • ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ინიციატორები და ხელმძღვანელები
 • რუსეთის კოლონიალური ხელისუფლების თვალსაჩინო წარმომადგენლები
 • ძველი თბილისი
 • ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები XIX საუკუნის II ნახევარში
 • თბილისის ხედები. XX საუკუნე
 • თბილისის ხედები
 • საქართველოს მეგობრები
 • საქართველოს სამეფო სამთავროები
 • სამეგრელოს სამთავრო ოჯახი
 • საქართველოს ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში
 • ქართველი მრეწველები
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
 • ქართული კულტურის მოღვაწეები
 • ილუსტრაციები 2.
 • ანტისაბჭოთა მოძრაობის ხელმძღვანელები და ლიდერები
 • საბჭოთა ინდუსტრიალიზაცია
 • ქართული კულტურის მოღვაწეები
 • მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწეები
 • სტალინური არქიტექტურა საქართველოში
 • ილუსტრაციები 3.
 • ქართული კულტურის მოღვაწეები
 • ქართული კულტურის მოღვაწეები
 • ქართული სპორტის მოღვაწეები
 • ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები და ხელმძღვანელები
 • რუკები