1968 - თსუ შრომები - ტ.125

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.125

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.125 (XII საუკუნის საქართველოს ისტორიის საკითხები) - 1968 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n18/mesxia_12%20saukunis/index.html#/0

შინაარსი[edit]