კოპალიანი ვასილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1949 ვასილ კოპალიანი - კლდეკარის საერისთავო (დისერტაცია) 1949 - ვასილ კოპალიანი - კლდეკარის საერისთავო ტექსტი
1956 ვასილ კოპალიანი - ბიზანტია-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (ტაო-კლარჯეთი და ბიზანტია 970-980-იან წწ.) 1956 - თსუ შრომები - ტ.61 ტექსტი
1959 ვასილ კოპალიანი - ბიზანტია-საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიიდან XI საუკუნის პირველ ნახევარში 1959 - თსუ შრომები - ტ.77 ტექსტი
1962 ვასილ კოპალიანი - ვ. ცისკარიშვილი - ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1963 ვასილ კოპალიანი - ბიზანტია-საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიიდან (XI საუკუნის მეორე ნახევარი) 1963 - თსუ შრომები - ტ.78 ტექსტი
1964 ვასილ კოპალიანი - საეკლესიო მიწათმფლობელობის საკითხისათვის IV-VI სს. საქართველოში 1964 - თსუ შრომები - ტ.107 ტექსტი
1968 ვასილ კოპალიანი - საქართველოს ურთიერთობა ჯვაროსნებთან და ბიზანტიასთან (XI-XII საუკუნეთა მიჯნა) 1968 - თსუ შრომები - ტ.125 ტექსტი
1968 ვასილ კოპალიანი - საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიიდან (XI ს. მეორე ნახევარი) 1968 - თსუ შრომები - ტ.127 ტექსტი
1972 ვასილ კოპალიანი - "ყოვლისა აღმოსავლეთისა" კურაპალატის საკითხისათვის 1972-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი