ცისკარიშვილი ვასილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1954 ვასილ ცისკარიშვილი - წარწერები ასპინძის რაიონიდან 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 30 ტექსტი
1962 ვასილ კოპალიანი - ვ. ცისკარიშვილი - ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1965 ვასილ ცისკარიშვილი - გომეწრის წარწერა X-XI საუკუნისა 1965-6 - მაცნე ტექსტი
1969 ვასილ ცისკარიშვილი - ბალთის წარწერა 1969-3 - მაცნე ტექსტი
1980 ვასილ ცისკარიშვილი - ექვსი უცნობი ქართული წარწერა 1980-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1982 ვასილ ცისკარიშვილი - ქართული ზარები 1982-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი