1963 - თსუ შრომები - ტ.78

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.78

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.78 (ისტორიულ მეცნიერებათა სერია) - 1963 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n13/shromebi_78/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • ვასილ კოპალიანი - ბიზანტია-საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიიდან (XI საუკუნის მეორე ნახევარი)
  • ნოდარ ასათიანი - ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური დაშლის ისტორიიდან (კახეთის სამეფოს წარმოქმნის საკითხისათვის)
  • ვალერიან მაჭარაძე - ბესიკის დაბადების თარიღი