1949 - ვასილ კოპალიანი - კლდეკარის საერისთავო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

დისერტაცია:

ვასილ კოპალიანი - კლდეკარის საერისთავო - ისტორიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი ნაშრომი - თბილისი - 1949


რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]

 • თავი I. კლდეკარის საერისთავოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა
  • საერისთავოს ტერიტორია და საზღვრები. კლდეკარის ციხე-სიმაგრის ადგილმდებარეობა და მოკლე აღწერილობა.
  • საერისთავოს ტერიტორიაზე მყოფი დასახლებული ადგილები.
  • კლდეკარის საერისთავოს ტერიტორიაზე გამსვლელი გზა და მისი მნიშვნელობა.
  • საერისთავოს ეკონომიკური მიმოხილვა.
  • კლდეკარის ერისთავების "მამულობრივი" სამფლობელოს - არგვეთის მოკლე გეოგრაფიული მიმოხილვა.
 • თავი II. კლდეკარის საერისთავოს წარმოქმნა
  • აფხაზთა სამეფოს გაძლიერება და ბრძოლა სამეფო-სამთავროთა შორის, როგორც მიზეზი კლდეკარის საერისთავოს წარმოქმნისა.
  • ურთიერთობის გამწვავება აშოტ კურაპალატის შთამომავალთა შორის, როგორც ხელის შემწყობი პირობა კლდეკარის საერისთავოს წარმოქმნისა.
  • კლდეკარის ერისთავების სადაურობისა და გვარის საკითხი.
 • თავი III. კლდეკარის საერისთავოს როლი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში
  • კლდეკარის ერისთავის მონაწილეობა სამეფო-სამთავროთა შორის პირველობისათვის ბრძოლაში.
  • რატი I და ბაგრატ III, რატის დამორჩილება ბაგრატის მიერ.
  • კლდეკარის ერისთავის მონაწილეობა გიორგი I მიერ ბასილ კეისრის წინააღნდეგ წარმოებულ ბრძოლებში.
  • კლდეკარის საერისთავო ლიპარიტ IV დროს: ურთიერთობა ბაგრატ IV და ლიპარიტ IV შორის, ლიპარიტის კავშირი ბიზანტიასთან, ლიპარიტის დამარცხება ბაგრატ IV წინააღმდეგ ბრძოლაში.
  • ნიანია ლიპარიტისძის ბედი.
  • ივანე ლიპარიტის ძე და მისი დამოკიდელი საქართველოს მეფის ხელისუფლებისადმი.
  • კლდეკარის საერისთავო ლიპარიტ V და რატი IV დროს.
  • ბაღუაშთა საგვარეულოს ბატონობის დასასრული
 • თავი IV. კლდეკარის ერისთავების გენეალოგია
 • ციტირებული ლიტერატურის სია