2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

საქართველოს ისტორია - ტომი I

სრული სათაური:

საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 1 - უძველესი დროიდან ქრისტიანობის მიღებამდე - გამომცემლობა პალიტრა L - თბილისი - 2012


სარჩევი
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რედკოლეგიისაგან
 • წინათქმა
 • თავი I. მოკლე ფიზიკურ-გეოგრაფიული მიმოხილვა
 • თავი II. ქვის ხანა
 • ძველი ქვის ხანა
 • ახალი ქვის ხანა
 • აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ადრესამიწათმოქმედო კულტურა
 • თავი III. ადრეული ბრინჯაოს ხანა
 • აღმოსავლეთ საქართველო ადრებრინჯაოს ხანაში
 • დასავლეთ საქართველო ადრებრინჯაოს ხანაში
 • თავი IV. შუაბრინჯაოს ხანა
 • ადრეყორღანული კულტურა
 • თრიალეთის კულტურა
 • დასავლეთ საქართველო შუაბრინჯაოს ხანაში
 • თავი V. გვიანბრინჯაოს ხანა
 • აღმოსავლეთ საქართველო გვიანბინჯაოს ხანაში
 • დასავლეთ საქართველო გვიანბრინჯაოს ხანაში
 • თავი VI. ქართველთა წარმომავლობისათვის
 • თავი VII. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის უძველესი პოლიტიკური გაერთიანებები. კიმერიელთა შემოსევები და მათი შედეგები. ურთიერთობა მიდიასთან და აქემენიანთა ირანთან
 • თავი VIII. კოლხეთი ძვ.წ. VI-IV საუკუნეებში. ბერძნული ახალშენები შავი ზღვის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე
 • თავი IX. ქართლის სამეფოს წარმოქმნა. ქართლი (იბერია) ელინისტურ ხანაში
 • თავი X. ისტორიული კოლხეთის მოსახლეობა ძვ.წ. II-I საუკუნეებში
 • თავი XI. რომაელთა ლაშქრობა იბერიასა და კოლხეთში. კოლხეთისა და იბერიის ურთიერთობა რომთან და მეზობელ ქვეყნებთან ძვ. წ. I ს-ის შუახანებსა და მეორე ნახევარში
 • თავი XII. ქართლის (იბერიის) სამეფოს გაძლიერება ახ.წ. I-II სს.
 • თავი XIII. ისტორიული კოლხეთის მოსახლეობა ახ.წ. პირველ საუკუნეებში. ლაზთა სამეფოს წარმოქმნა და განმტკიცება
 • თავი XIV. ქართლის სამეფო ახ.წ. III საუკუნეში
 • თავი XV. ახ. წ. პირველ საუკუნეებში ქართლის (იბერიის) სოციალურ-ეკონომიკური და სახელმწიფოებრივი წყობილება
 • თავი XVI. ანტიკური ხანის საქართველოს კულტურა
 • ქართული წარმართული პანთეონი
 • სამარხები და დაკრძალვის წესები
 • მშენებლობის ხელოვნება და ხუროთმოძღვრული ძეგლები
 • გზები, ქუჩები, ქვაფენილები, კლდეკარები, კარიბჭეები, ხიდები
 • ქანდაკებები
 • მეთუნეობა, ქვითხუროობა, ოქრომჭედლობა და მხატვრული ხელოსნობის სხვა დარგები
 • ქვითხუროობა
 • მხატვრული ხელოსნობა
 • ბეჭვა და ქსოვა
 • ძველი ქართული სასახიობო კულტურა
 • დამწერლობა
 • ილუსტრაციები 1.
 • უძველესი ადამიანი საქართველოში
 • ანტროპომორფული ქანდაკებები
 • უძველესი ნამოსახლარები საქართველოში
 • ბრინჯაოს ხანა
 • საირხის განძი
 • ვანის სამარხეული
 • ილუსტრაციები 2.
 • რუკები
 • სქოლიო