1953 - მიმომხილველი - III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მიმომხილველი - III

სრული სათაური:

მიმომხილველი - III - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტი - რედაქტორი ნ. ბერძენიშვილი - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა - თბილისი - 1953 - 362 გვ.

შინაარსი