ცინცაძე იასე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1927 იასე ცინცაძე - დავით მეფის სიგელი 1927 - საქართველოს არქივი - II ტექსტი
1927 იასე ცინცაძე - გუგუნბერიძეთა სასისხლო სიგელი 1927 - საქართველოს არქივი - II ტექსტი
1927 იასე ცინცაძე - თამარ მეფის გელათისადმი ბოძებული სიგელი 1927 - საქართველოს არქივი - II ტექსტი
1927 იასე ცინცაძე - არსენ ჭყონდიდელ მწიგნობართ უხუცესის ახლად მოპოებული სიგელი 1240 წლ. ახლო დროისა 1927 - საქართველოს არქივი - II ტექსტი
1938 იასე ცინცაძე - ცნობები რუსეთის შესახებ ქარულ წყაროებში და საქართველოს შესახებ რუსულ წყაროებში XI, XII, XIII სს. 1938 - ენიმკის მოამბე - ტომი IV-2 ტექსტი
1938 იასე ცინცაძე - ორი საბუთი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან 1768-1774 წწ. რუსეთ-თურქეთის ომში 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1940 იასე ცინცაძე - პირველი ცნობები მოსკოვ-კახეთის ურთიერთობის ისტორიიდან 1940 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 01 ტექსტი
1941 იასე ცინცაძე - რამდენიმე ცნობა რუსეთის თვითმპყრობელობის დაზვერვის და მისი აგენტების საქმიანობის შესახებ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოში 1941 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 02 ტექსტი
1942 იასე ცინცაძე - რამდენიმე ახალი ცნობა XVIII საუკუნის ქართლის ისტორიისათვის 1942 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი IV ტექსტი
1953 იასე ცინცაძე - რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიოგრაფიიდან 1953 - მიმომხილველი - III -
1955 იასე ცინცაძე - XVIII საუკუნის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის არქივიდან 1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 ტექსტი
1968 იასე ცინცაძე - რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის მე-12 საუკუნის ისტორიისათვის 1968-5 - მაცნე ტექსტი

წერილები იასე ცინცაძის შესახებ[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1951 ნიკო ბერძენიშვილი - იასე ცინცაძე - ძიებანი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (X-XVI ს.ს.) 1951 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 29 ტექსტი
1960 მამია დუმბაძე - 1783 წლის მფარველობითი ტრაქტატი (პროფესორ იასე ცინცაძის წიგნის გამო) 1960 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 33 ტექსტი