ბერძენიშვილი ნიკო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ბიბლიოგრაფია[edit]

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1931 ნიკო ბერძენიშვილი - მცხეთის საბუთი XI საუკუნისა 1931 - საქართველოს მუზეუმის მოამბე - ტომი VI ტექსტი
1931 ნიკო ბერძენიშვილი - მცხეთის საბუთი XI საუკუნისა 1931 - ბერძენიშვილი ნიკო - მცხეთის საბუთი XI საუკუნისა (ცალკე ამონაბეჭდი) ტექსტი
1937 ნიკო ბერძენიშვილი - ფეოდალური ურთიერთობიდან XV საუკუნეში (დოკუმენტები კრიტიკული წერილით) 1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I ტექსტი
1937 ნიკო ბერძენიშვილი - სამღებროთა შესახებ XVIII ს. საქართველოში 1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი VI ტექსტი
1940 ნიკო ბერძენიშვილი - სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1941 ნიკო ბერძენიშვილი - სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში - II 1941 - ენიმკის მოამბე - ტომი X ტექსტი
1944 ნიკო ბერძენიშვილი - რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნაზე 1944 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I ტექსტი
1944 ნიკო ბერძენიშვილი - XVIII საუკუნის საქართველოს ისტორიიდან 1944 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I ტექსტი
1951 ნიკო ბერძენიშვილი - იასე ცინცაძე - ძიებანი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (X-XVI ს.ს.) 1951 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 29 ტექსტი
1953 ნიკო ბერძენიშვილი - აღმოსავლეთ კახეთის წარსულიდან (მოკლე პოლიტიკური ცნობა) 1953 - მიმომხილველი - III -
1953 ნიკო ბერძენიშვილი - Путеводитель к выставке "Грузинская колония в Москве" 1953 - მიმომხილველი - III -
1953 ნიკო ბერძენიშვილი - ს. ჯანაშია, საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზაციის გზაზე 1953 - მიმომხილველი - III -
1964 ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - წიგნი I - ისტორიული გეოგრაფია
 • 1949 - ნიკო ბერძენიშვილი - ისტორიულ–გეოგრაფიული ექსპედიცია 1932 წ.(დღიური)
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - ექსპედიცია ივრის ხეობაში 1935 წელს
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - ერთი უძველესი საბაჟოს ადგილმდებარეობისათვის საქართველოში
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - წყალტუბოს ისტორიისათვის
 • 1944 - ნიკო ბერძენიშვილი - ბორჯომის ხეობა
 • 1944 - ნიკო ბერძენიშვილი - აძიკვის წარწერის გამო
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ქვემო ქართლის ისტორიულ–გეოგრაფიული მიმოხილვა
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - აფხაზეთში
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ერთი ისტორიულ–გეოგრაფიული მოვლენის გამო
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ისტორიული გეოგრაფიისათვის
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ერთი ფურცელი ისტორიულ–გეოგრაფიული დღიურიდან
1964 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი I PDF ვერსია
1965 ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი II
 • 1949 - ნიკო ბერძენიშვილი - კლასობრივი და შინაკლასობრივი ბრძოლის გამოვლინება საქართველოს საგარეო-პოლიტიკურ ურთიერთობაში
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორია XIII-XIV სს. (კონსპექტი)
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - Очерк из истории развития феодальных отношении в Грузии (XIII-XIV вв.)
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - ფეოდალური ურთიერთობიდან XV საუკუნეში
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - Из истории феодальных отношении в Грузии XV в.
 • 1944 - ნიკო ბერძენიშვილი - XVIII ს. საქართველოს ისტორიიდან
 • 1944 - ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველო XVIII საუკუნეში
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველო XIX ს. პირველ მეოთხედში
1965 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი II PDF ვერსია
1966 ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი III
 • 1949 - ნიკო ბერძენიშვილი - სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში. ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესი თათართა ბატონობის ხანა
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - ეპიზოდი ფეოდალურ საგვარეულოთა სამამულო ბრძოლიდან XIII საუკუნის საქართველოში
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - "მოკიდებულისათვის"
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - მიწათმფლობელობის ფორმებისათვის ფეოდალურ საქართველოში
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - "ჰელი"
 • 1944 - ნიკო ბერძენიშვილი - "დაწერილი" "სიგელი", "წიგნი"
 • 1944 - ნიკო ბერძენიშვილი - შესავალი გამოცემაზე :"ისტორიული დოკუმენტები საქართველოს ებრაელთა შესახებ"
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - აღმოსავლეთ კახეთის წარსულიდან
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - მცირე შენიშვნა დიდი საკითხის გამო
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - აფხაზეთის შესახებ
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - გორი
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ისტორია
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხებიდან
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ქართული ისტორიოგრაფიისათვის
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - სიტყვა აკად. ივ.ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენის, ისტორიის და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის საჯარო სხდომაზე 1941წ. 18 ნოემბერს
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - სიტყვა აკად. ს.ჯანაშიას ხსოვნისადმი მიძღვნილ საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების გამსვლელ სესიაზე სოხუმში 1953 წ. ნოემბერში
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - სიტყვა ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის სამეცნიერო საზოგადოების დამფუძნებელ ყრილობაზე 1958 წ. 28 სექტემბერს
 • 1965 - ნიკო ბერძენიშვილი - ს.ჯანაშია, საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზაციის გზაზე (რეცენზია)
1966 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი III -
1967 ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი IV
 • 1949 - ნიკო ბერძენიშვილი - რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნაზე
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - საანგარიშო მოხსენება მოსკოვ–ლენინგრადში სამეცნიერო მივლინებისა (1946 წ.)
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - ათონის კრებულის" რედაქცია
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - მცხეთის საბუთი XI საუკუნისა
 • 1938 - ნიკო ბერძენიშვილი - ვახუშტის ბიოგრაფიისათვის
 • 1944 - ნიკო ბერძენიშვილი - სამღებროთა შესახებ XVIII ს. საქართველოში
1967 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი IV PDF ვერსია
1971 ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - წიგნი V
 • 1949 - ნიკო ბერძენიშვილი - ძლევაი - გვ.5-57
 • 1963 - ნიკო ბერძენიშვილი - გურიის ისტორიულ-გეოგრაფიული შესწავლისათვის - გვ.58-65
 • 1964 - ნიკო ბერძენიშვილი - სვანეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი - გვ.66-71
 • 1951 - ნიკო ბერძენიშვილი - ქართული საბჭოთა არქეოლოგიის ზოგიერთი პრინციპული საკითხისათვის - გვ.72-84
 • 1926 - ნიკო ბერძენიშვილი - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო წესწყობილება - გვ.85-127
 • 1966 - ნიკო ბერძენიშვილი - სიტყვა აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო სხდომაზე 1963 წლის 15 იანვარს - გვ.128-136
 • 1947 - ნიკო ბერძენიშვილი - სიმონ ჯანაშია როგორც ისტორიკოსი - გვ.137-148
 • 1947 - ნიკო ბერძენიშვილი - მძიმე დანაკლისი - გვ.149-150
 • 1949 - ნიკო ბერძენიშვილი - აკადემიკოს ს. ჯანაშიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებულის წინასიტყვა - გვ.151-154
 • 1954 - ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს რუსეთთან შეერთების ისტორიული მნიშვნელობისათვის - გვ.155-180
 • 1953 - ნიკო ბერძენიშვილი - Путеводитель к выставке "Грузинская колония в Москве" - გვ.181-185
 • 1957 - ნიკო ბერძენიშვილი - იასე ცინცაძე - ძიებანი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ისტორიიდან (X-XVI სს.) (რეცენზია) - გვ.186-237
 • 1942 - ნიკო ბერძენიშვილი - Н. Б. Махарадзе - Восстание в Имеретии 1819-20 гг. (რეცენზია) - გვ.238-249
 • 1955 - ნიკო ბერძენიშვილი - ა. კიკვიძე - საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნეში (რეცენზია) - გვ.250-277
 • 1950 - ნიკო ბერძენიშვილი - Две книги о грузинском древнем исскустве (რეცენზია) - გვ.278-282
 • 1955 - ნიკო ბერძენიშვილი - პ. კაკაბაძის "დავით მერვე" (რეცენზია) - გვ.283-288
 • 1961 - ნიკო ბერძენიშვილი - მ. გეგეშიძე - სარწყავი მიწათმოქმედება საქართველოში (რეცენზია) - გვ.289-300
 • 1953 - ნიკო ბერძენიშვილი - ი. დოლიძე - ძველი ქართული სამართალი (რეცენზია) - გვ.301-312
 • 1952 - ნიკო ბერძენიშვილი - И. Г. Антелава - Государственные крестьяне в Грузии в первой половине XIX века (რეცენზია) - გვ.313-321
 • 1937 - ნიკო ბერძენიშვილი - მასალები მეთერთმეტე საუკუნეში სწავლა-აღზრდის შესახებ - გვ.322-344
1971 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი V PDF ვერსია
1975 ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი VIII - (მასალები ავტორის არქივიდან) 1975 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი VIII *PDF ვერსია
1990 ნიკო ბერძენიშვილი - მასალები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიისათვის 1990 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები -

წიგნები მისი რედაქტორობით[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

წიგნის დასახელება პუბლიკაცია
1947 ივანე ჯავახიშვილი - სინას მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა 1947 - სინას მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა
1947 მიმომხილველი - III - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტი 1953 - მიმომხილველი - III