1971 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpg



საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა




PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი V


სრული სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - წიგნი V - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1971


შინაარსი
 • 1949 - ძლევაი - გვ.5-57
 • 1963 - გურიის ისტორიულ-გეოგრაფიული შესწავლისათვის - გვ.58-65
 • 1964 - სვანეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი - გვ.66-71
 • 1951 - ქართული საბჭოთა არქეოლოგიის ზოგიერთი პრინციპული საკითხისათვის - გვ.72-84
 • 1926 - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო წესწყობილება - გვ.85-127
 • 1966 - სიტყვა აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო სხდომაზე 1963 წლის 15 იანვარს - გვ.128-136
 • 1947 - სიმონ ჯანაშია როგორც ისტორიკოსი - გვ.137-148
 • 1947 - მძიმე დანაკლისი - გვ.149-150
 • 1949 - აკადემიკოს ს. ჯანაშიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებულის წინასიტყვა - გვ.151-154
 • 1954 - საქართველოს რუსეთთან შეერთების ისტორიული მნიშვნელობისათვის - გვ.155-180
 • 1953 - Путеводитель к выставке "Грузинская колония в Москве" - გვ.181-185
 • 1957 - იასე ცინცაძე - ძიებანი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ისტორიიდან (X-XVI სს.) (რეცენზია) - გვ.186-237
 • 1942 - Н. Б. Махарадзе - Восстание в Имеретии 1819-20 гг. (რეცენზია) - გვ.238-249
 • 1955 - ა. კიკვიძე - საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნეში (რეცენზია) - გვ.250-277
 • 1950 - Две книги о грузинском древнем исскустве (რეცენზია) - გვ.278-282
 • 1955 - პ. კაკაბაძის "დავით მერვე" (რეცენზია) - გვ.283-288
 • 1961 - მ. გეგეშიძე - სარწყავი მიწათმოქმედება საქართველოში (რეცენზია) - გვ.289-300
 • 1953 - ი. დოლიძე - ძველი ქართული სამართალი (რეცენზია) - გვ.301-312
 • 1952 - И. Г. Антелава - Государственные крестьяне в Грузии в первой половине XIX века (რეცენზია) - გვ.313-321
 • 1937 - მასალები მეთერთმეტე საუკუნეში სწავლა-აღზრდის შესახებ - გვ.322-344