1966 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი III


სრული სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - წიგნი III - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1966


შინაარსი

სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში.ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესი თათართა ბატონობის ხანა –– ეპიზოდი ფეოდალურ საგვარეულოთა სამამულო ბრძოლიდან XIII საუკუნის საქართველოში –– "მოკიდებულისათვის" –– მიწათმფლობელობის ფორმებისათვის ფეოდალურ საქართველოში –– "ჰელი" –– "დაწერილი" "სიგელი","წიგნი" –– შესავალი გამოცემაზე :"ისტორიული დოკუმენტები საქართველოს ებრაელთა შესახებ" –– აღმოსავლეთ კახეთის წარსულიდან –– მცირე შენიშვნა დიდი საკითხის გამო –– აფხაზეთის შესახებ –– გორი –– ისტორია –– საქართველოს ისტორიის საკითხებიდან –– ქართული ისტორიოგრაფიისათვის –– სიტყვა აკად. ივ.ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენის,ისტორიის და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის საჯარო სხდომაზე 1941წ.18ნოემბერს –– სიტყვა აკად.ს.ჯანაშია ხსოვნისადმი მიძღვნილ საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების გამსვლელ სესიაზე სოხუმში 1953წ.ნოემბერში –– სიტყვა ისტორიის,არქეოლოგიის,ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის სამეცნიერო საზოგადოების დამფუძნებელ ყრილობაზე 1958წ.28 სექტემბერს –– ს.ჯანაშია,საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზაციის გზაზე(რეცენზია) –– საძიებელი.