1965 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი II

სრული სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი II - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1965

რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი
  • 1949 - კლასობრივი და შინაკლასობრივი ბრძოლის გამოვლინება საქართველოს საგარეო-პოლიტიკურ ურთიერთობაში - გვ.5-48
  • 1937 - საქართველოს ისტორია XIII-XIV სს. (კონსპექტი) - გვ.49-70
  • 1938 - Очерк из истории развития феодальных отношении в Грузии (XIII-XIV вв.) - გვ.71-110
  • 1937 - ფეოდალური ურთიერთობიდან XV საუკუნეში - გვ.111-140
  • 1938 - Из истории феодальных отношении в Грузии XV в. - გვ.111-148
  • 1944 - XVIII ს. საქართველოს ისტორიიდან - გვ.149-184
  • 1944 - საქართველო XVIII საუკუნეში - გვ.185-243
  • 1965 - საქართველო XIX ს. პირველ მეოთხედში - გვ.244-492