1990 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები

სრული სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1990

რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი
  • მასალები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიისათვის (მეორე გამოცემა)

წინასიტყვაობა -- ქვეყანა" საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია [ზოგადი დებულებები] -- ქვეყანა (ისტორიული გეოგრაფიის ძირითადი ცნება): გორა, დაბა, ციხე -- ხევი -- სოფელი -- ქვეყანა, საზღვარი, საბრძანისი -- ქვეყნის ცენტრი – ციხე, ციხე–ქვეყანა -- ქვეყნის ცენტრი – ციხე–ქალაქი და მიმდგომი მისი -- ქვეყანა სამამასახლისოდან საერისთავომდე. ქვეყნის ერთიანობის საფუძვლები -- საერისთავო ქვეყნების ცვლა -- ქვეყანა სამთავრო -- ქვეყანა სამეფო -- ქვეყანა "ყოველი საქართველო" -- ქართლი: მთა ქართლი, არმაზი, მცხეთა -- ქართის ტომის არეალი -- "ქართლოსიანი", "ქართველი", "ყოველი ქართლი" -- ქვემო ქართლი -- შიდა ქართლი -- მუხრანი და ქართლ–კახეთის საზღვარი -- დაუმთავრებელი წერილი ერთი ქვეყნის ისტორიიდან [მუხრანი] -- ქართლის ერისთავი -- ქართველი ერის ეთნიკური განვითარებისათვის -- ქართველური ტომები წინაფეოდალურ ხანაში -- "ერი", "ნათესავი", "ქართველთა ნათესავი" -- ფეოდალური ხანის ქართველი ხალხი -- ისტორიულ–გეოგრაფიული დღიურებიდან: ქსნის ხეობა -- სვანეთი 1964 წ. -- ლაზიკის ისტორიული გეოგრაფიისათვის -- შენიშვნები ლაზიკის ისტორიული გეოგრაფიის შესახებ -- მოხირისი–ქუთაისის სამოქალაქო -- ეგრისი,აფხაზეთი: ეგრისი და ქართლთან მისი ურთიერთობის განვითარება -- აფხაზეთი ქართულ წყაროებში. მისი დამოკიდებულება ქართულ სამყაროსთან -- შენიშვნები აფხაზეთის ისტორიულ განვითარებაზე -- დამატება: შენიშვნები, კახეთ–ჰერეთის შესახებ -- "ზემონი და ქვემონი", "იმერ–ამერი" -- მთა და ბარი -- გზებისათვის -- სხვადასხვა -- შემოკლებათა განმარტება -- საძიებლები.