1931 - ბერძენიშვილი ნიკო - მცხეთის საბუთი XI საუკუნისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search