1964 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი I


სრული სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - წიგნი I - ისტორიული გეოგრაფია - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1964


შინაარსი

წინასტყვაობა -- ისტორიულ–გეოგრაფიული ექსპედიცია 1932 წ.(დღიური) -- ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური -- ექსპედიცია ივრის ხეობაში 1935 წელს -- ერთი უძველესი საბაჟოს ადგილმდებარეობისათვის საქართველოში -- წყალტუბოს ისტორიისათვის -- ბორჯომის ხეობა -- აძიკვის წარწერის გამო -- ქვემო ქართლის ისტორიულ–გეოგრაფიული მიმოხილვა -- აფხაზეთში -- ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან -- ერთი ისტორიულ–გეოგრაფიული მოვლენის გამო -- ისტორიული გეოგრაფიისათვის -- ერთი ფურცელი ისტორიულ–გეოგრაფიული დღიურიდან -- საძიებლები