1949 - ბერძენიშვილი ნიკო - ძლევაი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

ბერძენიშვილი ნიკო - ძლევაი


კრებული:

PDF1971 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი V - გვ.5-57

შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთი:

  1. პეტრიწონის ღვთისმშობლის ხატის წარწერა