1967 - ბერძენიშვილი ნიკო - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტომი IV


სრული სათაური:

ნიკო ბერძენიშვილი - საქართველოს ისტორიის საკითხები - წიგნი IV - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1967


შინაარსი

რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნაზე -- საანგარიშო მოხსენება მოსკოვ–ლენინგრადში სამეცნიერო მივლინებისა (1946 წ.) -- ათონის კრებულის" რედაქცია -- მცხეთის საბუთი XI საუკუნისა -- ვახუშტის ბიოგრაფიისათვის -- სამღებროთა შესახებ XVIII ს. საქართველოში -- საძიებელი.