1937 - ბერძენიშვილი ნიკო - ფეოდალური ურთიერთობიდან XV საუკუნეში (დოკუმენტები კრიტიკული წერილით)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

PDF ბერძენიშვილი ნიკო - ფეოდალური ურთიერთობიდან XV საუკუნეში (დოკუმენტები კრიტიკული წერილით)


კრებული:

1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I