დუმბაძე მამია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1954 მამია დუმბაძე - გურიის სამთავროს სოციალურ-ეკონომიური ვითარება XIX საუკუნის პირველ მესამედში 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 30 ტექსტი
1960 მამია დუმბაძე - 1783 წლის მფარველობითი ტრაქტატი (პროფესორ იასე ცინცაძის წიგნის გამო) 1960 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 33 ტექსტი
1963 მამია დუმბაძე - რუსი ანონიმი მე-18 ს. II ნახევრის საქართველოს შესახებ 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1982 მამია დუმბაძე - Крестьянство Закавказья в XVII - первой половине XVIII вв. 1982-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 მამია დუმბაძე - ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის აქტუალური პრობლემები 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -