1982-3 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1982-3

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1982-3 - თბილისი - 1982

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169169

სარჩევი
  • მამია დუმბაძე - Крестьянство Закавказья в XVII - первой половине XVIII вв.
  • მურთაზ ტაიარი - ირან-ოსმალეთის კონფლიქტები და სასაზღვრო გამიჯვნის პირველი ცდები
  • ზურაბ შარაშენიძე - იოსებ-ხან გურჯი - XIX საუკუნის პირველი მეოთხედის ირანის გამოჩენილი სპასალარი და სახელმწიფო მოღვაწე
  • ავთანდილ კილასონია - ტყვეებით ვაჭრობის ორგანიზაცია და ცენტრები გვიანი შუა საუკუნეების დასავლეთ საქართველოში
  • მარინე კიკნაძე - ტერმინ "ჯალალის" მნიშვნელობისათვის XVII-XVIII საუკუნეების ქართულ წერილობით ძეგლებში
  • რუსუდან მეფისაშვილი - О некоторых особенностиях композиционного построения крестовокупольных церквей Грузии XI века
  • ალექსანდრე აბდალაძე - XI-XV სს. საქართველოს სახელმწიფო წყობილების ისტორიიდან ("დარბაზი")