შარაშენიძე ზურაბ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1964 ზურაბ შარაშენიძე - ყაჯარები და მათი ბრძოლა ხელისუფლებისათვის 1964-6 - მაცნე ტექსტი
1982 ზურაბ შარაშენიძე - იოსებ-ხან გურჯი - XIX საუკუნის პირველი მეოთხედის ირანის გამოჩენილი სპასალარი და სახელმწიფო მოღვაწე 1982-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი